poniedziałek, 30 stycznia 2012

Protokół odbioru robót budowlanych

Protokół Odbioru Robót Budowlanych

Odbiór inwestycji budowlanej – to skwitowanie przez inwestora spełnienia świadczenia wykonawcy z datą dokonania odbioru. W świetle Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) do obowiązków inwestora – art. 18 ust. 1 pkt 4 - należy miedzy innymi zorganizowanie procesu budowy, zapewnienie opracowania projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zapewnienie wykonania i dokonanie odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach budowlanych.